Bus 73: Asfalteringswerken oip Barastraat

Vanaf 17/5/2024 om 22 u. tot 20/5/2024 om 5 u.

Halte VEEARTSEN van bus 73 (richting COOVI) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Veeartsenstraat nr. 62-64.

Halte TWEE STATIONS van bus 73 (richting COOVI) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Tweestationsstraat (Onder de spoorbrug, kort na nummer 91).