Bus 17 - 95: Uitzending Euro 2024 Payfa-Fosséprezplein

Vanaf 30/6/2024 om 12 u. tot 1/7/2024 om 5 u.

Halte WIENER van bus 17 (richting BEAULIEU), van bus 95 (richting GROTE MARKT) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Vorstlaan nr. 7.

Halte MIRAVAL van bus 17 (richting BEAULIEU), van bus 95 (richting GROTE MARKT) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte DRIE LINDEN, Ortolanenlaan nr. 215.

Halte MIRAVAL van bus 17 (richting HEILIGENBORRE) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte KERSEBOOMGAARD, Valkerijlaan nr. 79.

Halte WIENER van bus 17 (richting HEILIGENBORRE) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte WIENER, Vorstlaan.

Halte VALKERIJ, Valkerijlaan, bijkomend voor bus 17 (richting HEILIGENBORRE).

Halte VALKERIJ, Valkerijlaan, bijkomend voor bus 17 (richting BEAULIEU), bus 95 (richting GROTE MARKT).