Bus 27 - 28 - 80: Werken van Sibelga op de Georges Henrilaan

Vanaf 8/7/2024 om 5.30 u.

Halte GEORGES HENRI van bus 28 (richting KONKEL) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte GEORGES HENRI, Brand Whitlocklaan nr. 87.

Halte DEGROOFF van bus 27 (richting PLEJADEN), van bus 28 (richting KONKEL), van bus 80 (richting HAREN) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Ridder Koninglaan nr. 50.

Halte MEUDON van bus 27 (richting PLEJADEN), van bus 28 (richting KONKEL), van bus 80 (richting HAREN) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Ridder Koninglaan nr. 50.

Halte ICHEC van bus 27 (richting PLEJADEN), van bus 80 (richting HAREN) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan de Broquevillelaan nr. 6.

Halte GEORGES HENRI van bus 27 (richting PLEJADEN), van bus 80 (richting HAREN) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan de Broquevillelaan nr. 6.

Halte JOSEPHINE CHARLOTTE, de Broquevillelaan nr. 92, bijkomend voor bus 27 (richting PLEJADEN), bus 80 (richting HAREN).