Bus 43: Werken op de Horzelstraat

Vanaf 16/5/2024 om 20.05 u., Enkel voor de doorkomsten van 00u16 en 00u36

Halte DAPPEREN van bus 43 (richting DIESDELLE) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte STATION LINKEBEEK, Godshuizenlaan nr. 226 (Enkel voor het vertrek van 00u16 en 00u36).