Bus N04 - 65: Werken op Rogierlaan

Vanaf 18/6/2024 om 7 u. tot 2/7/2024 om 19 u.

Halte WELDOENERS van bus 65 (richting MACHELEN), van bus N04 (richting BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte BREMER, Daillylaan nr. 111.

Halte DAILLY, Daillyplein, bijkomend voor bus 65 (richting MACHELEN), bus N04 (richting BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL).

Halte VADERLAND van bus N04 (richting BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte LEOPOLD III, Leopold III-laan nr. 11.