Bus N11 - 38 - 71 - 95: Nationale Feestdag - Voorbereidings- en afbraakwerken Paleizenplein

Vanaf 19/7/2024 om 5 u. tot 22/7/2024 om 20 u., elke maandag, vrijdag en zaterdag

Halte TROON van bus N11 (richting CENTRAAL STATION) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte KONING, Hofberg nr. 2 ((volgende halte)).

Halte TROON van bus 38 (richting CENTRAAL STATION), van bus 95 (richting GROTE MARKT) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte TROON, Luxemburgstraat nr. 6 ((vorige halte)).

Halte KONING van bus 95 (richting GROTE MARKT) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte KLEINE ZAVEL, Regentschapsstraat nr. 30.

Halte BOZAR van bus 71 (richting DELTA) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte CENTRAAL STATION, Putterij ((vorige halte)).

Halte BOZAR van bus 38 (richting HELDEN) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte CENTRAAL STATION, Ravensteinstraat nr. 29.

Halte KONING van bus 71 (richting DELTA) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Wetstraat ((rechttegenover de 2)).

Halte KONING van bus 38 (richting HELDEN) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte CENTRAAL STATION, Ravensteinstraat nr. 29.

Halte TROON van bus 71 (richting DE BROUCKERE) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte KONING, Hofberg nr. 2 ((volgende halte)).

Halte PARK, Wetstraat, bijkomend voor bus 38 (richting HELDEN), bus 95 (richting GROTE MARKT). (rechttegenover de 2).

Halte LOUIZA van bus N11 (richting CENTRAAL STATION) vervangen. Gelieve u te begeven naar de halte POELAERT, Regentschapsstraat nr. 58.

Halte NAAMSEPOORT van bus N11 (richting CENTRAAL STATION) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte KONING, Hofberg nr. 2.