Pedagogische hulpmiddelen

Socio-educatieve activiteiten

De MIVB kent een belangrijke plaats toe aan kinderen en adolescenten.

Kinderen zijn belangrijke gebruikers van het openbaar vervoer. Wanneer ze later volwassen worden, zullen ze zelf hun eigen vervoerswijzen kiezen. Het is dus cruciaal dat ze zich reeds op jonge leeftijd bewust worden van het belang van het openbaar vervoer, zowel voor de mobiliteit als voor het milieu.

Pedagogische hulpmiddelen