Brugmannlaan

VERBINTENISSEN

Vervanging van de tramsporen

Tijdens de zomer van 2020 zal de MIVB de tramsporen (die versleten zijn) vernieuwen in de Brugmannlaan, vanaf de Boetendaellaan tot iets voorbij het Heldenplein, waar de werf zal aansluiten op de eerder vernieuwde sporen.
De werf is gepland van maandag 29 juni tot einde augustus.

Brugmannlaan