Evere : Sint-Vincent

VERBINTENISSEN

Binnenkort wordt uw wijk beter bediend!

Het busplan, dat op 21 maart 2018 werd goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorziet een grondige herstructurering van het Brusselse busnetwerk. Het doel van het busplan is om de mobiliteit van morgen voor te bereiden met nieuwe buslijnen en betere aansluitingen en frequenties op de huidige lijnen.


In deze context zullen de buslijnen in uw wijk aangepast worden vanaf 31 augustus 2019.

Evere : Sint-Vincent