Vorst Nationaal

VERBINTENISSEN

Inrichting van de openbare ruimte

Het richtplan Bus, dat op 21 maart 2018 werd goedgekeurd door de Brussels Hoofdstedelijke Regering, voorziet een volledige herziening van het Brusselse busnet.

Het heeft als doel de mobiliteit van morgen voor te bereiden door nieuwe lijnen te creëren, de aansluitingen te verbeteren en de capaciteit en de frequentie van de bestaande lijnen te verhogen.