Transparantie

VERBINTENISSEN

Transparantieverslag, werking, organisatie en bevoegdheden van de MIVB.

Op deze pagina wordt diverse informatie verzameld over de MIVB en haar werking, overeenkomstig de bepalingen van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019. De MIVB publiceert ook jaarlijks een transparantieverslag.