Ombudsdienst

WIJ LUISTEREN NAAR U

De ombudsdienst

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ombudsdienst ingericht voor de MIVB. De ombudsvrouw, benoemd door de overheid, is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Zij formuleert voorstellen en geeft niet-bindende adviezen aan de MIVB. Tevens is de ombudsvrouw ook lid van het Raadgevend Comité der Gebruikers.