De ombudsdienst

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ombudsdienst ingericht voor de MIVB. De ombudsman, benoemd door de overheid, is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Hij formuleert voorstellen en geeft niet-bindende adviezen aan de MIVB. Tevens is hij ook lid van het Raadgevend Comité der Gebruikers.