Vervoersregels van de MIVB

WIE ZIJN WIJ?

Inleiding

Dit document (met inbegrip van de Bijlagen) vormt de Vervoersregels van de MIVB en heeft tot doel om aan de gebruiker van het stedelijk openbaarvervoernet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een niet-exhaustieve manier informatie te bieden over de regels die hij moet naleven wanneer hij ervan gebruik maakt.
Door het netwerk van de MIVB te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij kennis genomen heeft van dit document en gaat hij ermee akkoord zich er aan te houden, zonder voorbehoud. De Vervoersregels kunnen te allen tijde door de MIVB om wettige redenen worden gewijzigd, onder meer omwille van de modaliteiten van haar opdracht van openbare dienst, om zich te schikken naar de beslissingen van de overheid of om te voldoen aan operationele vereisten in verband met de infrastructuur, het netwerk of de middelen. De gebruikers zullen verplicht zijn dergelijke wijzigingen na te leven, zonder vergoeding.
De gebruiker van de MIVB is bovendien net als de MIVB onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de openbare dienst van openbaar stadsvervoer, en moet alle wijzigingen van deze bepalingen onmiddellijk naleven.