MICHEL DUSARIEZ - PEOPLE IN MOTION

EEN BEETJE CULTUUR...

Fotografische compositie op panelen in geëmailleerd verglaasd staal (2012)

“People in Motion ” is een fotografisch fresco van dynamische beelden. Het procédé dat gebruikt werd voor deze dynamische beelden werd afgeleid van de techniek van de fotofinish en door de fotograaf zelf op punt gesteld. De panoptische techniek op zilverhoudende film, zonder computerbewerking of trucage resulteert in een voorstelling in de tijd van wat zich afspeelt in de as van het fototoestel. Hierdoor wordt het mogelijk om dingen te fixeren die het oog niet kan zien. De opnames zijn ontdaan van elke rationele referentie die de betekenis ervan had kunnen beperken. Het vernieuwende en esthetisch handschrift dat zo ontstond, creëert een zekere tijdloosheid. In het spoor van zijn bekende voorlopers die erin geslaagd waren beweging in beeld te vatten, geven de beelden van Dusariez niet alleen de ontleding van de beweging weer maar zijn ze ook een uiting van de dynamiek die de lichamen animeert waarvan de omtrekken zich afstompen om de dynamiek teer uit te drukken en te beklemtonen. Door voor te stellen de zaken anders te bekijken, biedt Michel Dusariez een nieuwe dimensie aan de fotografie.