Wettelijke Vermelding

EEN DIGITALE WERELD

Bedrijfsgegevens

MIVB - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
Publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid
Koningsstraat 76
1000 Brussel
Rechtspersonenregister Brussel nr 0247.499.953
Contacteer ons