RIK POOT - ODE AAN EEN BERGRIVIER

EEN BEETJE CULTUUR...

Beeldhouwwerk in brons (1985)

Met dit beeldhouwwerk uit de kunstenaar de strijd tussen de ideale en de kleurloze realiteit. Dit kunstwerk van bijna drie meter hoog stelt een man en een paard voor die, opgesloten in de metrotunnel, ons vertellen over de nostalgie naar de zuivere natuur, de primaire krachten en de vitale energie. “Waarom is ooit de ruiter van zijn paard gestapt, waarmee hij als een wind over de vlakten joeg?” Behalve aan monumentaliteit gaf de kunstenaar uitdrukking aan kracht en vitaliteit. De bronzen platen lijken opengebarsten onder de binnen de omsloten volumes werkende spanningen. Dat komt zeer sterk tot uiting op de rug en de hals van het hinnikende paard en op de romp van de ruiter. Rik Poot maakte dit ruitersbeeld als teken van protest tegen de huidige kunstmatige wereld met zijn computers, psychiaters, sociologen, psychologen, seksuologen en “vrijetijdsbesteding voor gepensioneerden”.