Privacyverklaring

WIE ZIJN WIJ?

Bescherming van uw privacy

Laatste update: 21/01/2022

Als overheidsinstelling die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast is met het aanbieden van een openbaarvervoerdienst, vinden we bij MIVB de bescherming van uw privacy en van uw gegevens uiterst belangrijk. Het is dus onze prioriteit om uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg te verwerken en het beste beschermingsniveau te garanderen overeenkomstig Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR") en de nationale wetgeving die op dat gebied van toepassing is, meer bepaald de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarom willen we u door middel van dit privacybeleid (hierna "het Privacybeleid") zo volledig mogelijk informeren. Het doel van die informatie is om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke controle over uw persoonsgegevens hebt.