Volledig MIVB-aanbod voor het nieuwe schooljaar

VERBINTENISSEN

Vanaf 31 augustus

De MIVB herneemt haar complete aanbod vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. Reizig(st)ers kunnen opnieuw genieten van het volledige MIVB-aanbod (frequenties, dienstregelingen). Na de aanpassingen door de coronacrisis en daarna de schoolvakantie, herneemt de MIVB 100% vanaf 31 augustus.

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij past elk jaar haar aanbod aan voor het nieuwe schooljaar. Dit jaar vormt daar geen uitzondering op en de MIVB biedt dus een volledig aanbod aan vanaf 31 augustus. De gele dienstregeling (buiten de schoolvakanties) is dus van toepassing.