Haltes Wijnheuvelen

VERBINTENISSEN

Stedenbouwkundige vergunning

De MIVB is gestart met een omvangrijk project voor de verbetering van de bovengrondse haltes, zowel op vlak van toegankelijkheid als qua verbetering van de bediening door het openbaar vervoer.

In dit kader werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de MIVB voor de heraanleg van het gedeelte van de Rogierlaan tussen de Paul Deschanellaan (niet inbegrepen) en de Josaphatstraat (kruispunt inbegrepen), met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de bediening door het openbaar vervoer en de beveiliging en aanpassing aan de normen van de haltes Wijnheuvelen.