PIET STOCKMANS - ‘T IS DE WIND

EEN BEETJE CULTUUR...

Muurcompositie in porselein (1992)

We vinden er de herhaling in terug die kenmerkend is voor de grote composities van de kunstenaar. De slanke porseleinen elementen staan op vier verschillende plaatsen in reeksen opgesteld (telkens over een lengte van 25 meter). Met hun blauwe punten, stellen ze pluimen en vleugels voor en roepen ze het beeld op van het opvliegen, klapwieken en snelheid. Wind en tocht, vogels en hun beweging doen hun intrede als een dynamiek van de natuur in een ruimte, waar alleen en eigenmachtig de techniek háár dynamiek wou ontplooien. Deze muurinstallatie in porselein bezit evocaties en referenties, waardoor het betekenisverruiming verkrijgt, allerlei associaties en connotaties losmaakt of sluimerende archetypische voorstellingen uit de onderbewuste gelaagdheid van de psyche tot leven wekt. Een bewijs dat porselein over heel wat meer mogelijkheden beschikt dan de veeleer voor de hand liggende ontwerpen van functionele of artistieke voorwerpen.