Tariefbesluit

WIE ZIJN WIJ?

Tariefbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De prijzen van de vervoerbewijzen en de vervoerbewijsdragers, alsook andere kosten verbonden aan het gebruik van deze vervoerbewijzen en dragers, wordt vastgelegd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2023 houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.