Toegankelijkheid

MEER DIENSTEN!

Toegankelijkheid

De MIVB zorgt er dagelijks voor om haar net steeds toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit. Om dit doel te bereiken, werkt ze nauw samen met de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, dienst PBM, en in overleg met de verenigingssector (CAWaB en UNIA) om de gelijke kansen en de persoonlijke autonomie te bevorderen.