Bus 49: Werken

Vanaf 22/5/2024 om 5 u.

Halte VEEWEIDE van bus 49 (richting SIMONIS) verplaatst. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Gounodlaan nr. 68-78.