Bus 71 - 72: Werken op Jules Cockxstraat

Vanaf 15/7/2024 om 6.30 u. tot 15/8/2024 om 19 u.

Halte DELTA van bus 72 (richting ULB) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte gelegen aan Invalidenlaan nr. 263.

Halte DELTA van bus 71 (richting DE BROUCKERE) afgeschaft. Gelieve u te begeven naar de halte DELTA, Joseph Lombaertstraat (In-Uitstappen bij de halte in de parkeerplaats).