Thuislozen en kansarme groepen

Beter samenleven

Projecten om thuislozen en kansarme groepen te helpen

Al is het de hoofdopdracht van de MIVB om haar rol als vervoermaatschappij te garanderen, is ze zich ook bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dit kader verbindt ze zich tot een solidaire en verantwoordelijke mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De MIVB wordt dagelijks geconfronteerd met de aanwezigheid van thuislozen en/of kwetsbare mensen op haar netwerk. Om deze mensen te helpen heeft de MIVB, samen met bevoegde sociale actoren, enkele projecten opgezet.

De MIVB werkt meer bepaald samen met de vzw's Diogènes, Straatverplegers, Dokters van de Wereld, Bij Ons-Chez Nous, Dune, Transit, Samusocial, enz.

Ook ondersteunt de MIVB de vzw Operatie Thermos sinds haar oprichting. In oktober 2013 ging de maatschappij een partnerschap aan om maaltijden te bedelen aan behoeftigen. Dit vindt elk jaar plaats in het metrostation Kruidtuin van 1 november tot 30 april.