Projecten in de scholen

Socio-educatieve activiteiten

Werkt u met de schoolgaande jeugd?

U wilt uw leerlingen bewustmaken over verantwoordelijke en duurzame mobiliteit in de stad? U wenst hen de nodige hulpmiddelen te verschaffen zodat ze over de juiste vaardigheden en attitude beschikken in het openbaar vervoer? Of hen de MIVB te laten ontdekken en meer bepaald de verschillende sites en beroepen bij het bedrijf? De MIVB biedt voor elke leeftijd verschillende educatieve en ludieke projecten.