Morisstraat en Bréartstraat

VERBINTENISSEN

Binnenkort heraangelegd

De MIVB en de gemeente Sint-Gillis werken samen aan een project voor de heraanleg van de Morisstraat, de Antoine Bréartstraat (tot aan het kruispunt met de Albaniëstraat). De vervanging van de verouderde tramsporen is een gelegenheid om het openbaar vervoer beter te laten doorstromen en deze zone van gevel tot gevel te heraanleggen, waardoor ook de trillingen en het geluid worden verminderd. De MIVB heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend.

Voorbij de Albaniëstraat zullen de werken zich beperken tot het plaatsen van nieuwe sporen in de bocht naar de Lombardijestraat en het installeren van bovenleidingpalen in de Lombardijestraat (tot aan het kruispunt met de Savoie-straat).

Een stedenbouwkundige vergunning werd verleend in maart 2024. 

Alle plannen zijn beschikbaar in de rubriek 'Downloads'.