Geluid en trillingen veroorzaakt door de metro

VERBINTENISSEN

Vaststelling van de oorzaken en maatregelen die zijn genomen en gepland

Meerdere omwonenden maken al enkele weken melding van lawaai en trillingen op verschillende plaatsen op het netwerk. Er werden opmetingen uitgevoerd. Er is abnormale slijtage van bepaalde sporen vastgesteld, evenals het "ovaal worden " van bepaalde wielen van nieuwe metrotreinen.