Het gebruik van cookies

EEN DIGITALE WERELD

Het beleid van de MIVB met betrekking tot het gebruik van cookies

Laatste update: 16/12/2021

Het gebruik van cookies wordt geregeld door de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Deze past de Europese richtlijn toe zoals gewijzigd door de Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, gekend als "telecompakket". Overeenkomstig dit wettelijk kader moeten internetgebruikers ingelicht worden over het gebruik dat de uitgever van de cookies maakt en moeten ze deze kunnen weigeren als ze niet nodig zijn voor de werking van de website.

Om je in staat te stellen het gebruik van cookies in te stellen op de manier die het beste voor jou past, willen wij je zo goed mogelijk informeren over de cookies.