Goed voor het milieu

VERBINTENISSEN

Speler voor duurzame mobiliteit

De MIVB is een cruciale speler voor duurzame mobiliteit in Brussel. Door het openbaar vervoer te gebruiken, komt er jaarlijks 200.000 ton CO2 minder in de atmosfeer terecht. Maar de ecologische impact van de openbaarvervoersmaatschappij begint ook bij de wil om onze activiteiten op de stadsomgeving maximaal te beperken: preventieve maatregelen tegen geluid en trillingen, beheersing van het verbruik (water, energie ...), duurzame aankopen, enz.

De MIVB draagt op die manier bij tot het behoud van de levenskwaliteit in Brussel. We strijden ook actief tegen de opwarming van het klimaat en werken mee aan de belangrijke milieudoelstellingen van het Gewest:

  • De uitstoot van gassen beperken via de Koolstof- en Energiestrategie,
  • De luchtvervuiling verminderen,
  • Lawaaihinder beperken,
  • De afvalberg verkleinen,
  • Energie besparen.