Neder-Over-Heembeek

VERBINTENISSEN

Een toekomstige tramlijn

Sedert meer dan 15 jaar volgen de studies ter verbetering van de bediening in Neder-Over-Heembeek elkaar op.
In december 2018 hebben de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de MIVB beslist om een nieuwe impactstudie te starten voor een structurerende lijn van Rogier tot Neder-Over-Heembeek.
De MIVB heeft daarom aan een consortium van studiebureaus de opdracht gegeven om de mogelijke trajecten te analyseren. De opdracht loopt van juni tot december 2019. Het meest relevante tracé dat uitgewerkt wordt in samenwerking met de verschillende belanghebbenden (Gewest, Stad Brussel, burgers, bedrijven, MIVB) zal ter beslissing aan de Brusselse regering voorgelegd worden.
In 2020 zal de inrichtingsstudie van start gaan die tot doel heeft de wegen en trottoirs van het project te tekenen vooraleer de stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend.

Neder-Over-Heembeek