Kroonlaan

VERBINTENISSEN

Binnenkort in een nieuw jasje!

De gewestelijke en gemeentelijke overheden denken al geruime tijd over de buurt langs de Begraafplaats van Elsene, meer bepaald tussen de Kroonlaan en de Arnaud Fraiteurlaan. De focus ligt op de verbetering van de leefomgeving van de openbare ruimte langs de begraafplaats. Ook wordt er gestreefd naar vlotter verkeer en aansluitingen tussen de ULB-universiteitscampussen voor openbaarvervoergebruikers, fietsers en voetgangers.

Na zoveel jaren coördinatie tussen de verschillende gewestelijke, federale en gemeentelijke partners (gemeente Elsene, Brussel Mobiliteit, MIVB, INFRABEL, enz.) werd het duidelijk dat een totaalproject noodzakelijk is voor deze hele buurt. Het is trouwens de MIVB die de leiding krijgt over dit totaalproject tussen de Kroonlaan en de Arnaud Fraiteurlaan.