Geluid en trillingen veroorzaakt door de metro

VERBINTENISSEN

Vaststelling van de oorzaken en maatregelen die zijn genomen en gepland

Al enkele maanden maken sommige buurtbewoners melding van lawaai en trillingen langs verschillende delen van het metronet. Er zijn metingen verricht om de situatie te onderzoeken. Er is abnormale slijtage van bepaalde sporen vastgesteld, evenals abnormale " ovalisatie " van bepaalde wielen van de nieuwe metrotreinen ("M7").