Geluid en trillingen veroorzaakt door de metro

VERBINTENISSEN

NIEUWS VOOR OMWONENDEN VAN DE METRO

De nieuwe M7 metrowielen die de fabrikant aan de MIVB heeft geleverd, vertonen geen structurele defecten meer die werden vastgesteld bij de wielen die aanvankelijk waren geleverd. Ze hebben kwaliteitstests ondergaan die erop wijzen dat ze voldoen aan de vereisten van de MIVB. De recent vervangen wielen zullen nog gedurende meerdere maanden worden opgevolgd. Indien de wielen volledig aan de kwaliteitsvereisten van de MIVB voldoen, zal een nieuwe bestelling worden geplaatst om de vervanging van de defecte wielen voort te zetten (meer details hierover in punt 3 "Genomen maatregelen" hieronder).