Interreg IVB NWE (EU)

Interreg IVB NWE
Beherende autoriteit

INTERREG IVB North-West Europe (NWE) is een financieel instrument van het Cohesiebeleid van de Europese Unie. Het financiert projecten die internationale samenwerking ondersteunen. De bedoeling is innovatieve manieren te vinden om maximaal voordeel te halen uit territoriale best practices en gemeenschappelijke problemen van de lidstaten, regio’s en andere overheden aan te pakken.

T2K ontvangt 50 % van zijn financiering van INTERREG IVB NWE. Een van de voornaamste projectdoelstellingen van INTERREG IVB NWE is de uitwisseling van ervaring en expertise. En dat niet alleen tussen de vijf T2K-partners, maar tussen alle Europese spelers die op dit vlak betrokken zijn, zelfs nadat het project zal zijn voltooid.