1. Verzamelen en analyseren

“Je kan niet beheren wat je niet meet”. Voordat een bedrijf energiebesparende projecten in kan voeren, is het raadzaam een energiebeheerstrategie te ontwikkelen en de ecologische footprint van de bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen en te evalueren.