Het busplan

VERBINTENISSEN

Een mobieler Brussel

Het Richtplan Bus, dat op 21 maart 2018 werd goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voorziet in een volledige herziening van het Brusselse busnet.

Het heeft als doel de mobiliteit van morgen voor te bereiden door nieuwe lijnen te creëren, de aansluitingen te verbeteren en de capaciteit en de frequentie van de bestaande lijnen te verhogen. Het is een project dat loopt over meerdere jaren en de mobiliteit in onze hoofdstad geleidelijk zal verbeteren.

Het uitvoeringsplan van het busplan vind jet in de downloads rubriek rechts op deze pagina.