Automatische verlichting van metrostations (RET)

Concept

Om energie te besparen en de onderhoudskosten te drukken, kan de verlichting van metro- en lightrailstations tijdens de sluitingsuren worden uitgeschakeld. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de veiligheid van opgesloten passagiers of indringers. Door bewegingssensoren te installeren in combinatie met de bestaande technologie voor het aanschakelen van de verlichting in stations kon RET dit veiligheidsprobleem oplossen.

Doelstellingen

  • Het energieverbruik verminderen door de verlichting in metrostations tijdens de sluitingsuren uit te schakelen;
  • De onderhoudskosten voor verlichting verminderen;
  • In alle omstandigheden en op elk ogenblik de veiligheid van de mensen in de stations garanderen.

Beschrijving van de investering

Op de platforms van elk station en aan de ingangen werden bewegingssensoren geïnstalleerd. De sensoren zijn alleen actief tijdens de sluitingsuren van het station (tussen 1 en 5 uur ‘s nachts). Wanneer ze een beweging detecteren, gaat de verlichting in het station automatisch aan en gaat er een alarm af in de centrale controlekamer. De operator in de controlekamer heeft rechtstreeks toegang tot de respectieve camera en kan de gepaste maatregelen treffen. Hij moet de verlichting in het station dan manueel uitschakelen en controleren of er niemand in het station opgesloten zit. Dit is alleen mogelijk wanneer alle ingangen van het station vergrendeld zijn. In bovengrondse stations zijn geen bewegingssensoren nodig. Daar wordt de verlichting tijdens de sluitingsuren ook uitgeschakeld, maar is er nog voldoende omgevingslicht om de veiligheid van de mensen in de stations te garanderen.

Leverancier bewegingssensoren:

Brück Electronic GmbH - Luxomat PD4-M 24Volt.
 

Kosten en financiering

Het totale budget voor de installatie van bewegingssensoren in alle metrostations bedroeg € 202.000: € 115.000 voor de aannemer en € 87.000 voor de interne kosten van RET. 
 

Resultaten

De installatie van bewegingssensoren werd voltooid in juni 2013 en nu kan de verlichting in de 16 metrostations ’s nachts worden uitgeschakeld. Door de lichten minder uren te laten branden, gaan ze ongeveer 20 % langer mee.
 
  Geschatte besparking (kWh) Gemeten besparing (kWh) CO2 besparing (TCO2) Installatiekosten (€) Operationele kosten (€/jaar) Voordelen (€/jaar) Terugverdientijd (jaren)
RET 1.000.000 kWh 428.720 kWh 6,7 TCO2 €202.000 €3.500 €189.000 3 jaar
 

Wat hebben we geleerd?

Alle ingangen van de stations moeten worden vergrendeld om de verlichting te kunnen uitschakelen. In enkele stations werd de vergrendeling van de ingangen niet gedetecteerd waardoor het onmogelijk was om de lichten uit te schakelen. Een operator kan deze situatie overbruggen en de verlichting toch uitschakelen. In de praktijk vinden de meeste operators dit te moeilijk en daarom laten ze de lichten de hele nacht aan. Op bepaalde delen van het netwerk kunnen ’s nachts ook onderhoudswerken worden gepland. De operators schakelden soms de lichten over de hele route aan, wat geen zin had. Daarom is het belangrijk de operators hier meer van bewust te maken om zo energieverspilling te vermijden.

Investment sheet: RET lights out