4.3. Referentiesysteem voor stationsrenovatie

Wanneer een openbaarvervoermaatschappij de renovatie van een gebouw of station plant, wordt de opdracht meestal gegund aan architecten en bedrijven die een offerte indienen op basis van de stationsplannen en algemene instructies.

De interessantste offerte wordt geselecteerd op basis van verschillende economische, technische en esthetische criteria. Wanneer duurzaamheidsoverwegingen niet vanaf het begin van het proces in aanmerking genomen worden, kan latere implementatie duurder uitdraaien en strijdig zijn met het oorspronkelijke project. Dit kan leiden tot extra kosten of vertragingen in de aflevering van het project.

In het kader van het Ticket to Kyoto-project wordt geadviseerd om een referentiedocument op te stellen met een samenvatting van alle aanbevelingen op milieugebied. Er bestaan ook certificeringsschema’s voor renovatie (bv. BREEAM renovatie). De doelstellingen van een dergelijk referentiedocument zijn:

  • De projectteams en het management helpen bij het ontwerpen van duurzame metro- en lightrailstations
  • Formulieren en relevante maatregelen aanreiken met duidelijk meetbare doelstellingen die de renovaties ondersteunen om de duurzame benadering op het gebied van stations te verbeteren
  • Een prestatiescore toekennen op het gebied van duurzame strategie op basis van hoogwaardige beoordelingen en metingen
  • Het delen van good practices en richtlijnen voor het ontwerpproces en gebouwbeheer.

Er zijn drie mogelijke niveaus:

  • Minimaal: tool voor zelfbeheer van de operator en de autoriteit, die dient als interne richtlijn en ter onder- steuning bij het nemen van beslissingen tijdens verschillende stadia van de renovatie van een station
  • Medium: interne zelfbeheertool voor het verkrijgen van een certificering voor milieuprestaties. In dit geval zal een auditor de resultaten achteraf controleren
  • Maximaal: interne zelfbeheertool met aanwezigheid van een auditor die advies geeft en de resultaten na elke fase controleert. Dit kan vereist zijn om een certificering van milieuprestaties te verkrijgen.