2.3. Aankoopproces en contracten

Duurzame selectiecriteria

Vervoermaatschappijen moeten aangemoedigd worden om leveranciers en producten te kiezen op basis van hun energieverbruik en CO2-prestaties. Of ze moeten ten minste aangemoedigd worden om de prestaties in deze sector zwaarder te laten doorwegen bij hun aankoopbeslissingen. Dit is gebaseerd op de Europese richtlijn schone wegvoertuigen, die vereist dat de energie- en milieu-impact gekoppeld aan het gebruik van voertuigen tijdens hun levensduur in aanmerking genomen wordt bij aankoopbeslissingen. Daartoe is het nuttig om de nationale en Europese regering aan te moedigen om strengere normen in het leven te roepen betreffende energie-efficiëntie en CO2-emissie voor verhandelde goederen en diensten. Verdere implementatie van duurzame selectiecriteria in het aankoopstadium zou de openbaarvervoersector ook helpen om de broeikasemissies (scope 3) van zijn toeleveringsketen te verminderen. Bovendien wordt de ontwikkeling van producten en diensten met lage CO2-emissies aangemoedigd en nemen de financiële risico’s af voor bedrijven die nieuwe diensten met lage CO2-emissies ontwikkelen.

Aankoopteams moeten aangemoedigd worden om technische gegevens en criteria op te stellen, samen met project- en programmaleiders. Leveranciers moeten ook betrokken worden bij de opstelling van duurzame criteria en gegevensvereisten om zeker te zijn dat de prijs van hun producten en diensten niet aanzienlijk toeneemt.

Gezamenlijke aankoop van voertuigen met lage CO2-emissies

De ontwikkeling van gezamenlijke aankoopstrategieën en -programma’s voor rollend materieel met lage CO2 emissie moet op zijn minst op nationaal niveau versneld worden. Vervoerbedrijven kunnen deelnemen aan bestaande of nieuwe gezamenlijke aankoopinitiatieven.

Gezamenlijke aankoop van rollend materieel met lage CO2-emissie zal:

  • de ontwikkeling ondersteunen van een kritische massa onder de openbaarvervoerbedrijven en ope- ratoren die willen investeren in rollend materieel met lage CO2-emissie (investeringen op deze markt in ontwikkeling ondersteunen)
  • helpen bij problemen inzake capaciteit en kennis, in het bijzonder voor kleinere bedrijven, door kennis en expertise met andere bedrijven te delen
  • kostenbesparingen mogelijk maken door schaaleconomieën (waarbij rollend materieel op verschillende locaties gebruikt kan worden).