2.1. Het openbaar vervoer moet een vervoermiddel met een lage CO2-emissie blijven

Energie-efficiëntie en een lage CO2-emissie zijn momenteel geen belangrijke prioriteit in het bredere kader van het stedelijke vervoerbeleid. Dit is te wijten aan het feit dat het openbaar vervoer algemeen gezien beschouwdwordt als een vervoermiddel met een lage CO2-emissie. Daarom lijkt de overdracht van privéauto’s op het openbaar vervoer van prioritair belang om de emissie van de vervoersector te verlagen. Deze redenering moet echterom de volgende redenen bijgesteld worden:

  • beleidsmaatregelen die gericht zijn op een toename van het openbaar vervoer leiden vaak tot extra ener- gieverbruik en aanverwante emissies (en kosten) voor de openbaarvervoersector (terwijl de toename zou moeten leiden tot een lager energieverbruik en een lagere emissie per reiziger/kilometer en voor de vervoersector in het algemeen)
  • vervoerbedrijven met onvoldoende middelen zullen problemen hebben met het financieren van extra energiekosten (en de CO2-heffing op plaatsen waar deze van toepassing is)
  • de energie-efficiëntie verbetert snel voor nieuwe auto’s en de implementatie van elektrische auto’s in de toekomst zou ertoe kunnen leiden dat verplaatsingen via het openbaar vervoer minder energie-efficiënt zijn en een hogere CO2-emissie hebben dan verplaatsingen met dergelijke auto’s.

Het is van essentieel belang dat de stakeholders van de openbaarvervoersector bewust worden gemaakt van deze problemen; de openbaarvervoermaatschappijen en regionale en nationale regering moeten hierbij betrokken worden. Er moet verdedigd worden dat inspanningen voor energie-efficiëntie en een daling van de CO2-emissie in de openbaarvervoersector een verstandige investering zijn, die ervoor zal zorgen dat:

  • Openbaarvervoerdiensten betaalbaar blijven door lagere energie- en uitstootkosten (vooral daar waar emissies worden belast) en risico’s
  • Openbaarvervoerdiensten in termen van milieuvoordelen kunnen blijven concurreren met de privéauto
  • Openbaarvervoerdiensten ook andere prioriteiten vervullen: vermindering van files, verbeteren bereik- baarheid en gebruik van ruimte.